www.JapaneseSword.cz

 

       vývoz KATANY z Japonska

Zákon stanoví, že Japonsko nesmí opustit meče označené titulem BUNKAZAI HOGOHO (věc kulturní památky - NÁRODNÍ POKLAD. Takto  je evidováno 900 mečů!

Tyto meče nemůže vlastnit cizinec. Pokud se takový meč prodává, jeho prodejní cenu stanoví vládní experti. Teprve potom může být meč prodán.

Další meče (pod třída) hodnocené jako JUYO BIJUTSU HIN (impozantní umělecká práce) kterých je 1004 jsou vesměs povoleny pro export!  Jejich vyvezení je zaevidováno a jsou vyškrtnuty ze seznamu v Japonsku. V těchto případech se ale jedná o dlouhodobou záležitost k vyřízení všech potřebných povolení.

Postup při exportu katany - wakizashi - tanto

Meč je předložen ke kontrole Bunka cho bijutsu kogei ka. Zde je odebrán doklad zbraně TOROKUSO  a vývoz musí být výslovně povolen.

Doba trvání získání povolení záleží na době, kdy se schází posudková komise, která povoluje vývoz. Může se jednat o 14 dní, ale také třeba o 6 měsíců. 

Udělené povolení je platné pouze na dobu jednoho měsíce od data vydání.

Pro vyvezení z Japonska a získání vlastního povolení je nutné přeložit:

vyplněný formulář, licenci k vývozu originál a kopii, fotografii Nakago, foto celé čepele, adresu vlastníka, ofrankovanou obálku 2x.

Po obdržení povolení musí vývozce osobně na mezinárodní poštu. Zde celnice ověří pravost vývozního povolení a vývozce musí ukázat celníkům nejméně NAKAGO zbraně. Teprve potom může dojít k zabalení meče a odeslání.

Cena meče neurčuje jeho kulturní hodnotu. Výše ceny není podmínkou pro povolení exportu.
Rozhodující je zda není zařazen mezi 900 zakázanými, nebo jedním z 1004 JUYO BIJUTSU HIN.
 

U všech dalších mečů kontrola probíhá z důvodu, aby nedošlo k exportu podvodem, špatně označeného, nebo určeného meče, protože pouze vybrané zbraně mají posudky NTHK, nebo NBTHK, případně jiné znalecké posudky.

Každoročně dochází k nálezům starých mečů z pozůstalostí, při bouracích pracích atd. I mezi nimi by mohlo dojít k náhodnému nálezu vzácného meče po špatném určení místním evidenčním úředníkem a vyvezení nově nalezeného národního pokladu.