MISTŘI KOVÁŘI JAPONSKÉHO MEČE

KOVÁŘI RODU   YASUTSUGU

1. generace mečířů YASUTSUGU byl Ichizaemon narozen v Shimosaka - Shiga v provincii Omi. Vedle provincie Mino u jezera Biwa. Narodil se v rodině mečíře Hironagy, který byl považován za posledního následovníka Yamato no Kuni Senjuin. Otec pocházel z OMI ale byl vycvičen v tradičním stylu MINO. Yasutsugův ranný výcvik byl Senjuin stylu Yamato a také v tradicích Mino. Jeho první podpis-signace byl Echizen Ju Shimosaka. Později  se věnoval také tradičnímu stylu SOSHU. Nakonec se stal mistrem těchto stylů.  Během období Bunroku (1592-1596) přijal titul Higo no Daijo. C období Keicho (1596) se přestěhoval do provincie Echizen a usídlil se v Fukui.

V celé Japonské historii byli mistře mečíři pod ochranou místních feudálů. Yasutsugu byl jedním z těchto mistrů. Byl podporován Matsudairem Hideyasu, třetím synem Tokugawy Ieyasu. Hideyashu byl Daimyo provoncie Echizen. Díky ochraně Hideyashua se seznámili s jeho uměním také Tokugawa Ieyasu a Tokugawa Hidetadu (první Shógunové rodu Tokugawa). V pátém roce Keicho (1600) se Yasutsugu v Echizenu zabydlel. Jeho patron Hideyashu mu zajistil dobré postavení a dovolil mu výrobu mečů v různých stylech podle jeho svobodného uvážení. Začal používat podpisy Echizen no Kuni Shimosaka a Higo no Daijo Fujiwara Shimosaka Echizen no Ju. Začal vyrábět utsushi-mono slavných mistrů Soshu-den z Masamune a Sadamune a také Awataguchi Yoshimitsu. V období Keicho (1606-1607) se stal natolik proslulým kovářem, že byl pozván do Eda k Ieasu Tokugavovy. Právě tehdy obdržel právo užívat jméno Yasu" z jména Tokugawa Ieyasu. Tehdy došlo ke změně jména na YASUTSUGU. Následně dostal právo užívat Aoi-mon na svých čepelích. Toto privilegium dostal na věčné časy pro rod YASUTSUGU. Tak se stal Yasutsugu mistr mečíř součástí rodu TOKUGAWA.

Mečíři Yasutsugu byly také znalci v oblasti kalení - postupného popouštění. Po požáru Osackého hradu bylo poškozeno mnoho slavných čepelí Meibutsu v držení rodu Toyotomi. Yasutsugu prováděli jejich opravu a znovu temperovali/kalili je. Některé čepele YASUTSUGU mají krásná HIROMONO. První čepele byly zdobeny mistry YASUTSUGU, ale v dalších obdobích spolupracovali se slavnou rodinou mistrů KINAI. Yasutsugu zemřel v roce 1621.

Rod Yasutsugu pokračoval synem Ichinojo. Původní podpis Yoshisuye, následně změněn úředně Shogunátem na YASUTSUGU v Genna (1623) Niday YASUTSUGU vyráběl meče ve stejném stylu jako 1.generace rodu. Druhá generace mistrů YASUTSUGU byla spojována s YAKUZOU. Nidai Yasutsugu se nakonec stal laickým knězem a přijal jméno Yasuyoshi Koetsu. Možná jako pokání za svojí činnost v mládí pro Jakuzu. Zemřel přirozenou smrtí v roce 1646.  Jeho syn jménem Umanosuke později Ichinojo byl ještě moc mladý pro vedení rodu. Byl ale pldporovaný studenty mistra Nidaye a kanceláří shogunátu. rod YASUTSUGU také pokračoval mladším bratrem mistra NIDAY. BYl to třetí syn Shodai Yasutsugu. Jeho jméno bylo Shirouemon později Ichiuemon. Žil v Echizenu. Tak došlo k rozčlenění rodu na dvě větve. Umanosuke v Edo a SHODAY v Echizenu.

Echizen Sandai Yasutsugu, třetí syn první generace Yasutsugu založil Echizenskou větev rodu Yasutsugu. Jméno Echizen Sandai přijal po smrti staršího bratra NIDAYe. Zemřel 1683.

Větev YASUTSUGU z EDO pokračovala po 11 generací.

4. generace YASUTSUGU spolupracovala s dalšími známími kováři jako byl  třeba Izumi noKami Kaneshige. Období Enpo (1675) až Teikyo era (1684).

5. generace. Narozen v Shimosace křestním jménem Ichinojo.  Zemřel ve věku 52 období Kyoho (1734).

6. generace. Používal první jméno Motoyasu.Vedení rodu převzal 1734. Jeho podpis byl většinou dvouznakový YASUTSUGU. Zemřel v období Enkyo (1746).

7. generace. Shodně používal jméno Motoyashu Zemřel v období Meiwa (1768)

8. generace: Meiwa era (1764) až  Bunka era (1804)

9. generace v období Bunka 1804  používal také ze začátku jméno Motoyashu

10. generace. Výroba  v období Bunsei kolem roku (1818)

11. generace: Tenpo era (1830) až Keio era (1865) Pokoušel se navážat na slávu předchozích generací rodu YASUTSUGU. Jeho práce jsou velmi známé.

Větev Echizen YASUTSUGU pokračovala dalších devět generací. Z toho istr

4. generace: Kichinosuke později známí jako Ichizaemon. Zemřel v Kyoho (1724)

5. generace:Takeuemon. zemřel v Kanen era (1748)

6. generace: Také užíval jméno Takeuemon. Ukončil činnost  v era Anei (1776).

7. generace: ukončil činnost v  Kansei (1800).

8. generace: ukončil činnost v Tenpo (1832).

9. generace: Poslední z linie Echizen Yasutsugu zemřel v era Meiji (1879).

  znak  YASUTSUGU

a MEI jednoho z mistrů

foto z Japonské knihy

o slavných mečích

 

Výše uvedené informace NEJSOU dogmatické. Jedná se o volně shrnuté informace získané z několika zdrojů a je proto možné, že text obsahuje chyby a nepřesnoti. Pokud nějaké najdete, nebo máte další upřesňující informace zašlete email a bude provedena náprava s poznámkou, kdo informaci zaslal.